Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

without-a-soul
2312 844a 350
Reposted frommental-cat mental-cat viabarock barock

May 23 2015

without-a-soul
2303 eae3 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabarock barock
without-a-soul
W głębi duszy wiesz, czego chcesz i kim jesteś.
— The Vampire Diaries
Reposted fromkarna karna viatearrmyheart tearrmyheart

May 20 2015

without-a-soul
2341 56df 350
Ancient Bridge, Germany
Reposted fromcorvax corvax viainvisiblelight invisiblelight

May 19 2015

without-a-soul
Play fullscreen
" Jak mam nie mieć w dupie Ciebie i świata, WYBACZ,
Skoro nie ma Cię przy mnie, a kiedyś byłaś... ! "
without-a-soul
Play fullscreen
" Upadły Anioł Co Zostawił Serce W Zastaw "

May 18 2015

without-a-soul
9801 678d 350
Reposted fromaammaazing aammaazing
without-a-soul
Zawsze, gdy usłyszysz narzekający głos wewnętrzny zrozum, że nie jesteś tym głosem ale kimś, kto go sobie uświadamia.
— Eckhart Tolle
Reposted fromhoseanna hoseanna viashitsuri shitsuri
without-a-soul
Nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory .
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viamiischa miischa

May 17 2015

without-a-soul
8371 5dea 350
Reposted froma-antimatter a-antimatter
without-a-soul
0830 1fa4 350
Reposted froma-antimatter a-antimatter
without-a-soul
7481 45d3 350
Reposted fromiamstrong iamstrong viashitsuri shitsuri
without-a-soul
Cisza jest żywiołem, w którym formują się rzeczy wielkie.
— Thomas Carlyle
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viabarock barock
without-a-soul
6862 b273 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viashitsuri shitsuri
without-a-soul
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
— bezpowodu.com
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viashitsuri shitsuri
without-a-soul
4738 af49 350
Reposted frommuladhara muladhara viashitsuri shitsuri
without-a-soul
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viashitsuri shitsuri
without-a-soul
6676 ba29 350
bad guy
Reposted frombecurious becurious viashitsuri shitsuri

May 16 2015

0828 b749 350
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaa-antimatter a-antimatter
without-a-soul
0756 f79e 350
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl