Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

without-a-soul
Odwaga to bycie szczerym z samym sobą.
— Mr. Robot
without-a-soul
3833 cba5 350

July 06 2017

without-a-soul
9619 6914 350
Reposted fromels els viashitsuri shitsuri

June 22 2017

without-a-soul
2982 f8f8 350
Reposted fromretro-lover retro-lover viabanshe banshe

June 06 2017

without-a-soul
1006 5784 350

May 24 2017

without-a-soul
Codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viabanshe banshe

May 17 2017

Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viabanshe banshe
without-a-soul
6352 6252 350
Reposted fromnumbereight numbereight viagoldenowl goldenowl
without-a-soul

May 08 2017

2756 e11a 350
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viascorpix scorpix
without-a-soul
5212 9f5b 350
Reposted fromfafner fafner viapersempre persempre
without-a-soul
2133 ad6d 350
Reposted fromBilet Bilet viaantoinette antoinette

May 05 2017

without-a-soul
0532 870f 350
Reposted frommetadon metadon viascorpix scorpix
5672 663f 350

dennybitte:

before sunrise

by denny bitte

Thank you for submission Refined Concept and julesfalkhunter

Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix
without-a-soul
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viascorpix scorpix
without-a-soul
3533 248c 350
Reposted fromcorkeyL corkeyL viascorpix scorpix

How we see our users.


/* by Brutalibre */

without-a-soul
0322 d10b 350
Reposted fromalkohol alkohol viascorpix scorpix

May 03 2017

without-a-soul
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapleassure pleassure

April 29 2017

without-a-soul
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl